• Lopšelis - darželis „Eglutė“
 • DirectionA. Povyliaus g. 12, LT-82160 Radviliškis
 • Phone 8 422 54669
 • Įmonės kodas: 190714736
 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.jpg
 • 4.JPG
 • 5.JPG

BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ:

Lopšelis - darželis „Eglutė“ savo veiklą pradėjo 1989 m vasario 16 dieną. Nuo 1993 iki 2004 metų reorganizuotas į darželį - mokyklą, 2004 metais į lopšelį - darželį.

Lopšelyje-darželyje yra 11 grupių:

 • 3  - ankstyvojo amžiaus gr., (vaikų amžius 2 - 3 metai);
 • 8 - ikimokyklinio amžiaus gr., (vaikų amžius 3 - 6 metai).

MISIJA:

Teikti ikimokyklinį ugdymą, padėti šeimai ugdyti sveiką, aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką. Sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi.

VIZIJA:

Moderni ikimokyklinio ugdymo mokykla, greitai reaguojanti į visuomenės poreikius, interesus, siekianti suteikti vaikui etninės kultūros, sveikos gyvensenos pradmenis ir sudaryti prielaidas tolesniam vaiko ugdymui(si).

FILOSOFIJA:

„Sveikame kūne – sveika siela“ (Vydūnas).

TIKSLAS:

Gerinti ugdymo kokybę, užtikrinant ugdymo kaitą. Užtikrinti sveikas ir saugias vaikų ugdymo(si) sąlygas.

UŽDAVINIAI:

 1. Sudaryti sąlygas sėkmingam ugdymo proceso organizavimui.
 2. Užtikrinti ugdymo(si) individualizavimą, atsižvelgiant į vaiko poreikius, gebėjimus, tėvų lūkesčius.
 3. Tobulinti sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos įgūdžių įtvirtinimą.
 4. Išplėtoti įstaigos socialines paslaugas.
 5. Aktyvinti pedagogų ir šeimos bendravimą bei bendradarbiavimą stiprinant vaikų sveikatą.
 6. Išplėtoti partnerystę, keičiantis sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymo patirtimi.
 7. Turtinti ugdymo(si) aplinką, atsižvelgiant į vaikų ugdymo(si) poreikius.

PRIORITETAI:

 • Modernios, saugios ir sveikos aplinkos kūrimas. 
 • Vaikų sveikata.

Tradicijos:

 • valstybinių švenčių šventimas;
 • sveikatingumo renginių organizavimas;
 • renginiai su šeima;
 • dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose, rajono projektuose;
 • ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintinės veiklos organizavimas;
 • šeimos dalyvavimas ugdymo procese ir įvairiuose renginiuose;
 • partnerystė ir bendradarbiavimas.

Informaciją apie lopšelio - darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus galima rasti: www.radviliskis.lt

Savo interneto puslapyje naudojame slapukus – tai nedidelės teksto rinkmenos, kurias svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai naudojami tik siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcijų prieinamumą, jas patobulinti arba sudaryti vartotojams geresnes galimybes naršyti. Interneto svetainėje http://www.ldeglute.lt/ naudojame šiuos slapukus: „_atuvc“ – būtinas socialinių tinklų įskiepių darbui. Jokios informacijos nesiunčia už šios svetainės ribų. Visada galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija, kaip valdyti slapukus, pateikiama adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.
Sutinku