2016 m. IV ketvirčio ataskaitos:

1. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

5. Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

 

2016 m. III ketvirčio ataskaitos:


1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

 

2016 m. II ketvirčio ataskaitos:


1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.


2016 m. I ketvirčio ataskaitos:


1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

 
 
Sprendimas UAB "EGV kompanija" www.egv.lt 8-422-50683