Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“


2019 m. vidutinio priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis


 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas 2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis ), neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2019 m. II ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis ), neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2019 m. III ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis ), neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2019 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis ), neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas vidutinis 2019 m. darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis ), neatskaičius mokesčių

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

 

Specialistai teikiantys pagalbą vai­kui (logope­dai, judesio korekcijos pedagogas, meninio ug­dymo moky­tojai)

4

1033,16

 

Auklėtojai

19 I ketv.

917,26

 

Auklėtojų padėjėjai

12

515,93

 

Vyr. virėjas, virėjai

3

586,68

 

Kiti darbuo­tojai (sekre­torius, ūkve­dys, valyto­jai, kiemsar­gis, pastatų priežiūros darbininkas, skalbėjas, pagalbinis darbininkas)

7

527,93

 

 

 

 

 
 
Sprendimas UAB "Tiki Max" www.tikimax.lt 8-422-50683