Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“


2018 m. vidutinio priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis


 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas 2018 m. I ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis ), neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis ), neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2018 m. III ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis ), neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2018 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis ), neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas vidutinis 2018 m. darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis ), neatskaičius mokesčių

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

999,93

1143,74

1150,30

1243,8

1134,44

Specialistai teikiantys pagalbą vai­kui (logope­dai, judesio korekcijos pedagogas, meninio ug­dymo moky­tojai)

4

602,23

671,21

684,26

834,49

698,05

Auklėtojai

19 III ketv.

644,80

641,96

627,93

756,93

667,91

Auklėtojų padėjėjai

14

344,00

399,48

371,60

407,67

380,69

Vyr. virėjas, virėjai

3

433,28

448,64

499,49

456,92

459,58

Kiti darbuo­tojai (sekre­torius, ūkve­dys, valyto­jai, kiemsar­gis, pastatų priežiūros darbininkas, skalbėjas, pagalbinis darbininkas)

7

401,98

410,38

411,19

420,94

411,12

 

 

 

 
 
Sprendimas UAB "Tiki Max" www.tikimax.lt 8-422-50683