PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Pareigybė

1.

Aušra Abromaitienė

Aukštasis universitetinis

M

Auklėtoja

2.

Lina Bernotė

Aukštasis

VM

Logopedė

3.

Jūratė Bložienė

Aukštesnysis

MM

Auklėtoja

4.

Reda Bubliauskienė

Aukštasis universitetinis

MM

Auklėtoja

5.

Inga Buivydienė

Aukštasis

M

Auklėtoja

6.

Jolita Goštautienė

Aukštasis

MM

Meninio ugdymo mokytoja

7.

Jolanta Terminienė

Aukštasis universitetinis

VM

Judesio korekcijos pedagogė

8.

Rasma Kuzmickienė

Aukštesnysis

VM

Auklėtoja

9.

Jūratė Malinauskienė

Aukštesnysis

VM

Auklėtoja

10.

Žydrūna Mickūnienė

Aukštesnysis

VM

Auklėtoja

11.

Kristina Jankutė

Aukštasis universitetinis

M

Auklėtoja

12.

Nijolė Navickienė

Aukštesnysis

VM

Auklėtoja

13.

Violeta Petraitienė

Aukštesnysis

VM

Auklėtoja

14.

Daiva Žurauskaitė

Aukštesnysis

MM

Auklėtoja

15.

Gražina Adomaitienė

Aukštasis

M

Auklėtoja

16.

Kristina Poškienė

Aukštasis

VM

Auklėtoja

17.

Gitana Ramoškienė

Aukštasis

M

Auklėtoja

18.

Rasa Rudzitė

Aukštesnysis

VM

Auklėtoja

19.

Kristina Šniukienė

Aukštasis

M

Auklėtoja

20.

Rima Taučienė

Aukštasis

MM

Logopedė

21.

Laima Vaičiulytė

Aukštasis

MM

Auklėtoja

 

Pastaba:

MM – mokytoja metodininkė;

VM – vyresnioji mokytoja;

M – mokytoja.


NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

1.

Vida Leščinskienė

Vyriausioji virėja

2.

Vida Vėževičienė

Ūkvedė

3.

Jolanta Benienė

Auklėtojos padėjėja

4.

Vilma Falkauskienė

Auklėtojos padėjėja

5.

Gitana Gumuliauskytė

Auklėtojos padėjėja

6.

Kristina Gilytė

Auklėtojos padėjėja

7.

Audronė Kavaliauskienė

Auklėtojos padėjėja

8.

Laima Klimanskienė

Auklėtojos padėjėja

9.

Erika Žegunienė

Auklėtojos padėjėja

10.

Nijolė Miciutienė

Auklėtojos padėjėja

11.

Ilona Janulionienė

Auklėtojos padėjėja

12.

Daiva Saulienė

Auklėtojos padėjėja

13.

Rasa Karčauskienė

Auklėtojos padėjėja

14.

Alma Visockienė

Auklėtojos padėjėja

15.

Irena Zevakinienė

Valytoja, pagalbinė darbininkė

16.

Silvanija Šidlauskienė

Virėja

17.

Gražina Savickienė

Virėja

18.

Dalia Sutkauskienė

Pagalbinė darbininkė

19.

Genovaitė Motekaitienė

Valytoja

20.

Rima Siurbienė

Kiemsargė

21.

Alvydas Čerkauskas

Pastatų priežiūros darbininkas

 

 

SPECIALISTŲ, TEIKIANČIŲ PAGALBĄ VAIKAMS, DARBO LAIKAS:

 

Logopedai :


I - V 8.00 – 13.24


Judesio korekcijos pedagogas :


I - V 9.00 – 14.12


Meninio ugdymo mokytojas :

 

I - V 8.00 – 13.12


 

 

 
 
Sprendimas UAB "Tiki Max" www.tikimax.lt 8-422-50683