UGDYMAS:


 

Į UGDYMO(SI) TURINĮ INTEGRUOJAMOS PAPILDOMOS PROGRAMOS:

 • Į vaiką orientuotų grupių kūrimas „Geros pradžios programa“.
 • Olimpinio ugdymo programa.
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
 • Neišplėtotos vaikų kalbos ugdymo programa.
 • Fonologinių kalbos ir fonetinių kalbėjimo sutrikimų šalinimo programa.

 

NEFORMALUS UGDYMAS


NEMOKAMOS PASLAUGOS:

 • Gabių muzikai vaikų būreliai „Lašeliai“ ir „Lašeliukai“  – meninio ugdymo mokytoja Jolita Goštautienė.
 • Korekciniai užsiėmimai, skirti vaikų judamojo aparato sutrikimų šalinimui – judesio korekcijos pedagogė Jolanta Terminienė.
 • Kalbos sutrikimų šalinimas – logopedės Rima Taučienė, Lina Bernotė.

MOKAMOS PASLAUGOS:

 • Šokio grupė „Tipu – tapu“ – vadovė Loreta Jokubaitienė.

Užsiėmimai organizuojami:

I 4 – 6 metų amžiaus vaikams.

Mėnesio kaina – 10 €.

 • „Judesio studija“ – vadovė Jolanta Terminienė.

Užsiėmimai organizuojami:

II, IV 3 – 6 metų amžiaus vaikams.

Mėnesio kaina – 10 € .

 • (NEVYKSTA) Dailės studija „Tepliukai“ – vadovė Rita Adomaitienė.

Užsiėmimai organizuojami:

I, II, III, IV 4 - 6 metų amžiaus vaikams.

Mėnesio kaina – 10 € .

 • „Krepšinio mokyklėlė“ – treneris Lukas Pipiras.

Užsiėmimai organizuojami:

II, III 4 - 6 metų amžiaus vaikams.

Mėnesio kaina – 10 € .

 


PROJEKTINĖ VEIKLA:

· Respublikinis projektas „Olimpinė karta“.

· Respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikla.

· Respublikinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojame“.

· Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) veikla.

 

 

LOPŠELIO – DARŽELIO PROJEKTAI:

· „Judam, sportuojam – sveikatą tausojam“;

· „Mes žaidžiame pasaką“;

· „Lopšinės vaikams“;

· „Linksmosios pėdutės“;

· „Pasek man pasakaitę“;

· „Pėdutės mūsų džiaugsmas“;

· „Švarių rankelių takas“;

· „Spalvų šokis“.


 
 
Sprendimas UAB "Tiki Max" www.tikimax.lt 8-422-50683