UGDYMAS:


 

Į UGDYMO(SI) TURINĮ INTEGRUOJAMOS PAPILDOMOS PROGRAMOS:


 • Į vaiką orientuotų grupių kūrimas „Geros pradžios programa“.

 • Olimpinio ugdymo programa.

 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

 • Neišplėtotos vaikų kalbos ugdymo programa.

 • Fonologinių kalbos ir fonetinių kalbėjimo sutrikimų šalinimo programa.

 

NEFORMALUS UGDYMAS

 

NEMOKAMOS PASLAUGOS:

 

 • Gabių muzikai vaikų būreliai „Lašeliai“ ir „Lašeliukai“ – meninio ugdymo mokytoja Jolita Goštautienė.

 • Korekciniai užsiėmimai, skirti vaikų judamojo aparato sutrikimų šalinimui – judesio korekcijos pedagogė Jolanta Terminienė.

 • Kalbos sutrikimų šalinimas – logopedės Rima Taučienė, Lina Bernotė.

 

MOKAMOS PASLAUGOS:

 

 • Šokio grupė „Tipu – tapu“ – vadovė Loreta Jokubaitienė.

Užsiėmimai organizuojami:

I 4 – 6 metų amžiaus vaikams.

Vieno užsiėmimo kaina – 1.50 €.

 

 • „Judesio studija“ – vadovė Jolanta Terminienė.

Užsiėmimai organizuojami:

(Laikas tikslinamas) 3 – 6 metų amžiaus vaikams.

Vieno užsiėmimo kaina – 1.50 € .

 

 • Dailės studija „Tepliukai“ – vadovė Rita Adomaitienė.

Užsiėmimai organizuojami:

I, II, III, IV 4 - 6 metų amžiaus vaikams.

Vieno užsiėmimo kaina – 1.50 € .

 

 • „Krepšinio mokyklėlė“ – treneris Lukas Pipiras.

Užsiėmimai organizuojami:

II, III 4 - 6 metų amžiaus vaikams.

Vieno užsiėmimo kaina – 1.50 € .

 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA:


 • Respublikinis projektas „Olimpinė karta“.

 • Respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikla.

 • Respublikinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojame“.

 • Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) veikla.

 

LOPŠELIO – DARŽELIO PROJEKTAI:


 • „Judam, sportuojam – sveikatą tausojam“;

 • „Mes žaidžiame pasaką“;

 • „Lopšinės vaikams“;

 • „Linksmosios pėdutės“;

 • „Pasek man pasakaitę“;

 • „Pėdutės mūsų džiaugsmas“;

 • „Švarių rankelių takas“;

 • „Spalvų šokis“.

 
 
Sprendimas UAB "Tiki Max" www.tikimax.lt 8-422-50683